Jaarverslag 2017

Jaarverslag stichting  Portable Collective     2017                       Inhoudsopgave Over stichting Portable Collective  Activiteiten Portable Collective  Toekomst  Bestuurssamenstelling Toelichting activiteiten Portable Collective Conclusies Algemene...

Financieel jaarverslag 2017

  Balans per 31-12-2017 (in euro’s) 31-12-2017 31-12-2016 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris Computers en aanverwanten 0 0 VLOTTENDE ACTIVA Liquide middelen Bankrekening 1537 2534 TOTAAL 1537 2534 PASSIVA Eigen vermogen 1537 2534...

Kort Beleidsplan Stichting Portable Collective 2018 – 2019

  Doelstelling Stichting Portable Collective:  Het organiseren, voor een zo breed mogelijk publiek, van vrij toegankelijke, culturele evenementen op historische plekken. De geschiedenis van deze locaties wordt door professionele hedendaagse kunstuitingen tot...