Jaarverslag Stichting Portable Collective 2018

                      Jaarverslag Stichting Portable Collective 2018 Inhoudsopgave Over stichting Portable Collective  Activiteiten Portable Collective  Toekomst  Bestuurssamenstelling Toelichting activiteiten Portable Collective Conclusies Algemene...

Financieel jaarverslag 2018

Balans per 31-12-2018 (in euro’s) 12/31/18 12/31/17 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa  Inventaris Computers en aanverwanten 0 0 VLOTTENDE ACTIVA Liquide middelen Kas 9 Bankrekening 10382 1537 TOTAAL 10391 1537 PASSIVA expoitatiereserve 391 1537...

Jaarverslag Stichting Portable Collective 2017

Jaarverslag stichting  Portable Collective     2017                       Inhoudsopgave Over stichting Portable Collective  Activiteiten Portable Collective  Toekomst  Bestuurssamenstelling Toelichting activiteiten Portable Collective Conclusies Algemene...

Financieel jaarverslag 2017

  Balans per 31-12-2017 (in euro’s) 31-12-2017 31-12-2016 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris Computers en aanverwanten 0 0 VLOTTENDE ACTIVA Liquide middelen Bankrekening 1537 2534 TOTAAL 1537 2534 PASSIVA Eigen vermogen 1537 2534...

Kort Beleidsplan Stichting Portable Collective 2018 – 2019

  Doelstelling Stichting Portable Collective:  Het organiseren, voor een zo breed mogelijk publiek, van vrij toegankelijke, culturele evenementen op historische plekken. De geschiedenis van deze locaties wordt door professionele hedendaagse kunstuitingen tot...