Kort Beleidsplan Stichting Portable Collective 2018 – 2019

  Doelstelling Stichting Portable Collective:  Het organiseren, voor een zo breed mogelijk publiek, van vrij toegankelijke, culturele evenementen op historische plekken. De geschiedenis van deze locaties wordt door professionele hedendaagse kunstuitingen tot leven gewekt. Daarnaast hebben de festivals tot doel om het sociaal-, maatschappelijk-, historisch-, economisch- en ecologisch bewustzijn te vergroten door middel van voorlichting, interactie en educatie. Visie Portable Collective tracht dit te bereiken door te kiezen voor een gevarieerde programmering met: voorstellingen, workshops, muziekoptredens, performances, exposities, verhalenvertellers, filmvertoningen, voordrachten en alles dat er toe kan bijdragen om een feestelijke, verbindende en een voor de locatie relevante inhoudelijke sfeer te creëren. De evenementen zijn met nadruk bedoeld voor mensen van elke afkomst en leeftijd. Daarnaast wil de organisatie binnen de formule broedplaats zijn voor nieuw talent en initiatieven en op verzoek participeren in kleine publieksevenementen die een algemeen nut beogen. Te bereiken doelen op korte termijn: Het organiseren van de pilot editie van het cultureel havenfestival Naar de Bierkaai. Deelname  aan de Haagse Vrouwenverwendag,  middels het aanbieden van creatieve workshops  voor dak- en thuisloze vrouwen. Te bereiken doelen op lange termijn: Het organiseren van culturele festivals op verschillende (vergeten) binnenhaven locaties in Den Haag Maatschappelijke doelen Het bereiken van een zo breed mogelijk doelgroep voor de activiteiten die de stichting ontplooit. Zorgen dat iedereen zich welkom voelt. Dit doen we door o.a. een breed en gratis toegankelijk programma neer te zetten op verschillende locaties. Daarnaast werken we samen met relevante maatschappelijke organisaties en culturele instellingen.  Activiteiten die speciaal gericht zijn op dak en thuisloze vrouwen, nog meer toespitsen op hun behoefte zonder daarmee de doelen van Portable Collective...