Jaarverslag Stichting Portable Collective 2017

 Inhoudsopgave

 • Over stichting Portable Collective 
 • Activiteiten Portable Collective 
 • Toekomst 
 • Bestuurssamenstelling
 • Toelichting activiteiten Portable Collective
 • Conclusies

Algemene informatie over Stichting Portable Collective 

Stichting Portable Collective is opgericht in januari 2011. De stichting wordt ondersteund door een groot netwerk van vrijwilligers die helpen met aanvragen, planning, begroting en productie. Ellen Endhoven is de oprichtster van de stichting. 

De stichting heeft tot doel

 • Het organiseren van festivals en andere activiteiten op het gebied van cultuur, kunst, milieu, sport en overige activiteiten.
 • Het ontplooien en stimuleren van activiteiten op het gebied van communicatie, cultuur, scholing, milieu, muziek en film. 

De stichting tracht dit doel te bereiken door zie de statuten. 

Onze missie is  verbindingen maken tussen cultuurvormen. En zo uiteenlopende doelgroepen kennis en  laten maken met erfgoed, (podium)kunst, cultuur en elkaar. Dit doen wij met wisselende kunstenaars, muzikanten, theatermakers, dansers dichters en docenten die zich voor één of meerdere projecten zich verbinden met het collectief. Portable Collective zet zich tevens in voor maatschappelijke projecten met kunst en cultuur. 

De stichting heeft geen eigen vermogen en zoekt per project financiering d.m.v. fondsenwerving, subsidieaanvragen en sponsoring. Er kunnen momenteel geen mensen in dienst genomen worden ter voorbereiding van projecten. Het bestuur en vrijwillige krachten hebben daardoor een belangrijke, ondersteunende rol in de organisatie.

Activiteiten 

Portable Collective heeft in  2017 de volgende activiteiten georganiseerd.

 • Schilderworkshops voor dak- en thuisloze vrouwen tijdens Haagsche Vrouwenverwendag. We participeren ook in de organisatie van deze dag.
 • De expositie “Kijk ons is” in theater de Vaillant om aandacht te vragen voor het toenemende aantal vrouwen (en kinderen) in de dak- en thuisloze opvang in Den Haag 2017
 • Toffe Tekeningen Expositie, Den Haag
 • Voorbereidingen voor nieuw cultureel havenfestival

De activiteiten worden toegelicht op bladzijde 4. Voor meer foto’s verwijzen we naar onze facebookpagina .

Toekomst

Door de enorme toename van concurrerende festivals en het vele werk dat de organisatie hiervan met zich meebrengt heeft Stichting Portable Collective in 2015 besloten om tijdelijk alleen kleine activiteiten te organiseren zonder subsidiegelden. De omzet uit flankerende horecaexploitatie en kleine donaties dekten de kosten. Alle werkzaamheden in organisatie en uitvoering werden op vrijwillige basis verricht.

Door de rustigere periode kon er bezinning plaatsvinden. We blijven met onze exposities de banden met onze (podium) kunstenaars aanhouden, nieuw talent vinden en nieuw publiek binden en tevens bestaande contacten warmhouden.

Stichting Portable Collective is klaar om een origineel en vernieuwend jaarlijks festival te organiseren. De plannen voor een cultureel havenfestival (Naar de Bierkaai) zijn in een ver gevorderd stadium. Er is een projectplan geschreven, er zijn contacten gelegd en achtergrondinformatie betreft locatie( en de geschiedenis) en fondsenwerving onderzocht.

De stichting wordt ondersteund door professionele adviseurs.

Begin 2018 moet het projectplan voor Naar de Bierkaai af zijn en het programma op hoofdlijnen bekend. We willen hiermee een laagdrempelig kwalitatief topprogramma neerzetten voor de hele stad.

Bestuurssamenstelling en wijziging met data:

Bestuursleden tot februari 2018;

Voorzitter: dhr. S. Hijdra 

Secretaris: dhr B. Smeels 

Penningmeester: dhr. P.van Osselen 

Algemeen lid: mw.M.Stein

Volmacht: mw. E.M.A.Endhoven

Bestuurswissel per 15 februari 2018

Voorzitter: dhr. A.J.O van der Kooij 

Secretaris: Mw. M.F. Plevier 

Penningmeester: dhr. G.F.M. Luiten 

Algemeen lid: mw.M. Stein

Toelichting activiteiten Stichting Portable Collective jaargang 2017

Vrouwenverwendag 8 maart 2017

Portable Collective heeft zich voor het zevende jaar ingezet als onderdeel van de vrouwenverwendag in Den Haag. Op deze bijzondere dag zet het Haags Straatconsulaat  met hulp van Haagsche onderneemsters dak- en thuisloze vrouwen in het zonnetje. Dit gebeurt op een (geheime) centrale plek waar de vrouwen haar- en gezichtsbehandeling krijgen aangeboden, een pedicure, gratis kleding en een heerlijke lunch. Een ware make over, zowel fysiek als mentaal.

Stichting Portable Collective heeft deze dag ondersteund door gratis schilderworkshops en materiaal aan te bieden. Daarnaast is Ellen Endhoven namens de stichting betrokken bij de organisatie.

Kijk ons is, april 2017

De expositie “Kijk ons is” is het resultaat van een fantastische Vrouwenverwendag (voor dak en thuisloze dames), waarbij het belangrijkste doel was, dat mensen elkaar ontmoeten en elkaars perspectief bewust worden. Zoals Jeltje van Nieuwenhoven zo mooi zei tijdens de opening: “wij moeten elkaar als vrouw zien en niet oordelen”.

Om dit te verbeelden is er tijdens een door stichting Portable Collective gegeven portret workshop, door alle vrouwen de gehele dag aan vrouwenportretten gewerkt. 

Vrijwilligers uit het bedrijfsleven, dames die nog nooit met daklozen in aanraking zijn geweest, dames uit Woodstock (huis voor oudere gebruikers), slachtoffers van mensenhandel, dames uit de nachtopvang, asielzoekers, tienermoeders, dames die na lange tijd van dakloosheid weer een huis hadden maakten samen ludieke portretten, die een ideaal, droom, of boodschap verbeelden.
De resultaten zijn geëxposeerd in het Vaillant theater, lekker dicht bij de mensen. 

Wethouder Joris Wijsmuller. heeft de expositie geopend. Hiermee proberen we nieuwe aandacht te vragen voor het groeiende aantal vrouwen (met kinderen) in de opvang.

Toffe Tekeningen Expositie, mei 2017

Stichting Portable Collective is door Barbera Sterk van de Haagse Kopjes  uitgenodigd om iets in haar zaak te organiseren. Dit werd een tekeningen expositie van Haagse (tatoeage) kunstenaars, sommige bekend sommige net begonnen. Naast kunst was er een dj en een band. De expositie is met ruim 500 mensen zeer goed bezocht. 

Deelnemende kunstenaars warenzijn; Aart Prins, Kim Rense,  Ellen Endhoven, Marcel van den BergSteven van Lummel,Simon van Kray en Toyin Loye. 

Conclusie

Het jaar 2017 was voor stichting Portable Collective een bijzonder jaar. 

Enerzijds maatschappelijk, door de activiteiten van de vrouwenverwendag verder te ontwikkelen en de expositie ‘Kijk ons is’ te organiseren. We hebben hierdoor veel contacten opgedaan in de welzijnswereld en ideeën gekregen om in de toekomst een theatertoer met stadsdebat te organiseren om deze kwetsbare doelgroep in onze stad onder de aandacht te brengen en een aanzet tot omliggend en ondersteunend netwerk te creëren.Anderzijds hebben we met de Toffe tekeningen expositie veel mensen bereikt die ons nog niet kenden en onze initiatieven graag blijven volgen. 

Door de opzet van het nieuwe festival Naar de Bierkaai professionaliseren we onze organisatie. Dit doen we met een nieuw bestuur, een aanwas van professionele vrijwilligers en samenwerkingen aan te gaan met andere partijen.

Share This