Kort Beleidsplan Stichting Portable Collective 2018 – 2019

 

Doelstelling Stichting Portable Collective: 

Het organiseren, voor een zo breed mogelijk publiek, van vrij toegankelijke, culturele evenementen op historische plekken. De geschiedenis van deze locaties wordt door professionele hedendaagse kunstuitingen tot leven gewekt. Daarnaast hebben de festivals tot doel om het sociaal-, maatschappelijk-, historisch-, economisch- en ecologisch bewustzijn te vergroten door middel van voorlichting, interactie en educatie.

Visie

Portable Collective tracht dit te bereiken door te kiezen voor een gevarieerde programmering met: voorstellingen, workshops, muziekoptredens, performances, exposities, verhalenvertellers, filmvertoningen, voordrachten en alles dat er toe kan bijdragen om een feestelijke, verbindende en een voor de locatie relevante inhoudelijke sfeer te creëren. De evenementen zijn met nadruk bedoeld voor mensen van elke afkomst en leeftijd.

Daarnaast wil de organisatie binnen de formule broedplaats zijn voor nieuw talent en initiatieven en op verzoek participeren in kleine publieksevenementen die een algemeen nut beogen.

Te bereiken doelen op korte termijn:

 • Het organiseren van de pilot editie van het cultureel havenfestival Naar de Bierkaai.
 • Deelname  aan de Haagse Vrouwenverwendag,  middels het aanbieden van creatieve workshops  voor dak- en thuisloze vrouwen.

Te bereiken doelen op lange termijn:

Het organiseren van culturele festivals op verschillende (vergeten) binnenhaven locaties in Den Haag

Maatschappelijke doelen

Het bereiken van een zo breed mogelijk doelgroep voor de activiteiten die de stichting ontplooit. Zorgen dat iedereen zich welkom voelt. Dit doen we door o.a. een breed en gratis toegankelijk programma neer te zetten op verschillende locaties. Daarnaast werken we samen met relevante maatschappelijke organisaties en culturele instellingen. 

Activiteiten die speciaal gericht zijn op dak en thuisloze vrouwen, nog meer toespitsen op hun behoefte zonder daarmee de doelen van Portable Collective uit het oog te verliezen. Tegelijkertijd betrekken we deze groep ook bij andere evenementen die we organiseren.

Activiteiten Stichting Portable Collective 2018/2019;

Vrouwenverwendag  

PC participeert sinds 2000 in de Vrouwenverwendag in Den Haag. Op deze bijzondere dag zet het Haags Straatconsulaat, met hulp van Haagsche onderneemsters, dak- en thuisloze vrouwen in het zonnetje. Dit gebeurt op een (geheime) centrale plek waar de vrouwen haar- en gezichtsbehandeling krijgen aangeboden, een pedicure, gratis kleding en een heerlijke lunch. Een ware make over, zowel fysiek als mentaal. Stichting Portable Collective ondersteunt dit jaarlijks terugkerend evenement door creatieve workshops, tijdelijke tatoeages en materiaal aan te bieden. Daarnaast is Ellen Endhoven namens de stichting betrokken bij de organisatie. 

PC Matinee

PC Matinee, ofwel Portable Collective middagen zijn eind 2015 ontstaan. Zonder subsidiegelden werd in december 2015 het eerste PC matinee georganiseerd met als doel:

 • De beeldend – en podiumkunstenaars uit ons netwerk een podium te geven en nieuwe 

(podium)kunstenaars aantrekken. 

 • Door originele en onverwachte verbindingen te leggen met kunst en cultuur de bezoeker te verwonderen.
 • Het huidige bezoekersbestand  binden en uit te breiden door regelmatig iets te organiseren  

Cultureel havenfestival Naar de Bierkaai 

Op vrijdag 12 en zaterdag  13 april 2019, meert Stichting Portable Collective aan bij de Dunne Bierkade, met het reizend cultureel havenfestival Naar de Bierkaai. Na twee vergelijkbare festivals in 2012 en 2014 in het centrum van Rotterdam georganiseerd te hebben, zijn we nu eindelijk aangekomen in onze thuishaven, Den Haag. Met hedendaagse kunst en cultuur vertellen we de vergeten verhalen van de Haagse historische bierhaven, de grachten en zijn beroemde kadebewoners. We willen hiermee bewustwording creëren van historisch perspectief van de Haagse grachten, de bieroverslag, de buurtidentiteit en het bier; ten tweede het belang van schoon water en zorg voor het milieu; ten derde om meer te leren over kunst en cultuur.  Naar de Bierkaai is gratis toegankelijk en heeft een veelzijdige programmering voor jong en oud. Naast optredens van Haagse muzikanten hebben we  o.a.

 • Locatietheater door een groep jonge filosofen, dansers, acteurs en muzikanten
 • Een balletvoorstelling op het water
 • Eigentijdse kunst installaties op de gracht 
 • Schilderworkshops n.a.v. de beroemde schilders die ooit op de kade woonde. 

Om een breed publiek te bereiken werken we o.a. samen met de Dag van de Haagse geschiedenis, galeries, broedplaatsen en milieuorganisaties.

Stand van zaken

Vrouwenverwendag ( jaarlijks evenement op 8 maart 2019)

Sinds 2008 participeert Stichting Portable Collective met het Straatconsulaat in de Haagse vrouwenverwendag.  De organisatie van deze dag voor dak- en thuisloze vrouwen wordt in 2019 geheel overgenomen door de Kesslerstichting. Portable Collective is in gesprek met de Kesslerstichting om zich meer te richten op de jongere doelgroep van tienermoeders en meisjes die thuis- of dakloos zijn. 

PC Matinee (najaar/winter 2018, 2019) 

Eind oktober, december  2018 en begin 2019 zullen we een aantal  gratis  toegankelijk PC Matinees  organiseren om het festival te promoten onder de buurtbewoners en achterban. PC Matinee is een kleinschalig evenement met expositie en voorstelling op wisselende locaties door kunstenaars uit ons collectief. Er spelen muzikanten, installaties en dichters. Hiermee behouden en versterken we ons netwerk. Deze middagen worden mogelijk door vrijwilligers, de kosten dekken we met verkoop van hap en sap.

Naar de Bierkaai  (Cultureel havenfestival 12 en 13 april 2019 in het centrum van Den Haag)

De organisatie van de eerste editie van Naar de Bierkaai is in de zomer van 2017 gestart. Momenteel zijn we volop bezig met subsidieaanvragen en opzetten van sponsoring. We zijn geweldige samenwerkingen aangegaan met o.a. het Haags gemeentearchief die ons o.a. een deel van de collectie wil uitlenen. Met de buurtvereniging proberen we de buurtbewoners zoveel mogelijk bij het festival te betrekken. Binnenkort gaan we de verhalen van( hoog bejaarde) buurtbewoners verzamelen voor een sociaal kunstwerk. We hebben jonge (podium) kunstenaars aangetrokken met wie we momenteel de locatiemogelijkheden bekijken om hun werk of optreden zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Hiervoor werken we samen met het Buytenmuseum  en rederij de Ooievaart. Naar de Bierkaai onderscheid zich door: 

 • Het samenbrengen van cultuur en geschiedenis in een sociaal-maatschappelijke context. Door de samenwerking aan te gaan met cultureel-historisch interessante locaties hebben we niet alleen een uniek decor, maar ook een voedingsbodem voor cultuur. Zo kunnen we vergeten culturele gebeurtenissen met een frisse blik onder de aandacht brengen bij het publiek, dat hier niet zo snel mee in aanraking komt.
 • Bijzondere kunst en cultuur op een toegankelijke wijze aanbieden. Tijdens dit gratis festival laten we kunst- en cultuurvormen zien die je normaal gesproken in musea, theaters en broedplaatsen ziet. 
 • De laagdrempeligheid en de diversiteit van het aanbod, verbreden de kennis van het publiek op het gebied van kunst, cultuur en geschiedenis. 
 • Het festival brengt de geschiedenis van een interessant deel van Den Haag onder de aandacht en verbindt het verleden met het heden  via kunst, bier, cultuur en de bezoekers met hun verhalen. 
 • Naar de Bierkaai vindt plaats op een unieke locatie die speciaal op de omgeving geïnspireerde vormen van kunst bij elkaar brengt. De intimiteit van de locatie, zowel binnen als buiten, geeft de bezoekers de gelegenheid om met kunstenaars en elkaar in contact te komen. Deze verborgen parels in de binnenstad zijn ideaal voor locatietheater, een installatie of een verhaal.
 • De buurt en de bezoekers zijn betrokken door een inbreng aan het festival; door hun specifieke verhalen over de omgeving letterlijk een plaats te geven. In de jaren 70 werden de lentefeesten georganiseerd door de buurt. Veel bewoners zouden een variant van dit culturele festival graag terug zien op hun grachten. Zij nemen graag deel door  hun kennis te delen. 
 • De programmering van Naar de Bierkaai vergroot de kennis én het belang van water. Bier werd aanvankelijk gedronken, omdat de waterkwaliteit zo belabberd was. Veel grachten zijn in de 19e eeuw gedempt, omdat het een open riool was geworden. Ons programma leidt tot meer begrip om verantwoord om te gaan met het milieu. Duurzaamheid speelt hier een rol.
 • Het concept heeft groeipotentie. Om uit te groeien naar een jaarlijks terugkerend festival. Om in volgende edities ook de Bierkade erbij te trekken. En op langere termijn dit concept in andere vergeten Haagse binnenhavens te organiseren. 

Organisatie

Stichting Portable Collective , www.portabelcollective.com

KvK 51942305

Rekeningnummer: NL02 SNSB 0706 0968 78

Het bestuur van de stichting wordt gevormd uit 3 bestuursleden.

Voorzitter: Dhr A.J.O van der Kooij

Secretaris: Mw M.F. Plevier

Penningmeester: Dhr G.F.M Luiten

Het bestuur komt zoveel als nodig maar minimaal 2x per jaar bijeen.

Ellen Endhoven is de drijvende kracht en zakelijk leider/directeur van de stichting. 

In de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten van de stichting worden veel vrijwilligers betrokken.  Ter onderbouwing van de aanvragen worden project- en communicatieplannen opgesteld door zowel onze vrijwilligers als professionals die op deze wijze een bijdrage willen leveren aan missie en doelstelling.

Financieel

Voor de financiering van de activiteiten van de stichting wordt actief gezocht naar sponsoren en fondsen. Voor het  bereiken van het gewenste brede publiek ziet de stichting het als uitdaging om zo kostenneutraal en laagdrempelig mogelijk te werken en te organiseren.

 

Share This