Over Portable Collective

Stichting Portable Collective

Bierstraat 23A

2512AC Den Haag

portablecollective@gmail.com

Kamer van Koophandel : 51942305

Banknummer: NL02 SNSB 0706 0968 78

RSIN nummer: 850234736

De doelstellingen:

De doelstelling van Stichting Portable Collective is:

  1. Het organiseren, voor een zo breed mogelijk publiek, van vrij toegankelijke, culturele evenementen op historische plekken. De geschiedenis van deze locaties wordt door professionele hedendaagse kunstuitingen tot leven gewekt. Daarnaast hebben de festivals tot doel om het sociaal-, maatschappelijk-, historisch-, economisch- en ecologisch bewustzijn te vergroten door middel van voorlichting, interactie en educatie.
  1. PC tracht dit te bereiken door te kiezen voor een gevarieerde programmering met: voorstellingen, workshops, muziekoptredens, performances, exposities, verhalenvertellers, filmvertoningen, voordrachten en alles dat er toe kan bijdragen om een feestelijke, verbindende en een voor de locatie relevante inhoudelijke sfeer te creëren. De evenementen zijn met nadruk bedoeld voor mensen van elkeafkomst en leeftijd.

Daarnaast wil de organisatie binnen de formule broedplaats zijn voor nieuw talent en initiatieven en op verzoek participeren in kleine publieksevenementen die een algemeen nut beogen.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter :                          Dhr A.J.O. van der Kooij

Secretaris :                          Mw M.F. Plevier

Penningmeester :                 Dhr G.F.M Luiten

Beloningsbeleid:

Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend; de uitvoerend coördinator ontvangt een gedeeltelijke vergoeding voor verrichtte werkzaamheden, vrijwilligers een onkostenvergoeding en slechts voor zover de inkomsten dit toelaten.

  • Het Financieel Jaarverslag 2017 vindt u hier
  • Het Jaarverslag 2017 vindt u hier
  • Het Financieel Jaarverslag 2018 vindt u hier
  • Het Jaarverslag 2018 vindt u hier
  • Een beknopt beleidsplan voor 2018 – 2019 vindt u hier
Share This